Home | Maharishi Vedic Pandits

MATERIJALNI IZVOR ZA GLOBALNU MIROVNU INICIJATIVU

UVODNI MATERIJAL NA VAŠEM JEZIKU

Odaberite vaš jezik niže. Možete preuzeti promotivni materijal na mnogim jezicima.
Video snimke, PowerPoint prezentacije i Letci su uvod u Globalnu mirovnu inicijativu i mogu se pokazati meditantima, sidhama i učiteljima.

Želite li saznati kako možete podržati Pandite ili postati ambasador vedskih Pandita, molimo kontaktirajte nas putem e-mail adrese: contact@vedicpandits.org. Maharishi je rado citirao ovu vječnu mudrost života:
„Dharmo rakshati rakshitah’ iz Manu Smriti. Maharishi je to objasnio kao, „
Dharma (ispravno djelovanje, prirodna dužnost) podržava onoga koji podržava dharmu. O onome tko se brine za red, red brine.”