Home | Maharishi Vedic Pandits

ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR HET INITIATIEF VOOR WERELDVREDE

INLEIDEND MATERIAAL IN UW TAAL

Kies hieronder uw taal. U kunt promotiemateriaal downloaden in verschillende talen. De video opnamen, PowerPoint voorstellingen en flyers zijn bedoeld om het Initiatief voor Wereldvrede voor te stellen aan mediterenden, sidha’s en leraren.

Om meer te weten over het ondersteunen van het project of om ambassadeur te worden kunt u een email sturen naar contact@vedicpandits.org.

Maharishi hield ervan om deze eeuwige wijsheid van het leven te citeren: ‘Dharmo rakshati rakshitah’ van de Manu Smriti. Maharishi legde dit uit als: ‘Dharma (juist handelen, natuurlijke plicht) handhaaft diegene die Dharma handhaaft. Hij die voor orde zorgt, krijgt orde terug.