Home | Maharishi Vedic Pandits

STRANICA SA MATERIJALIMA O INICIJATIVI ZA SVETSKI MIR

UVODNI MATERIJAL NA VAŠEM JEZIKU

Izaberite svoj jezik. Možete da preuzmete materijal za predstavljanje na više jezika.
Video snimci, Power point prezentacije i flajeri služe za upoznavanje sa Inicijativom za Svetski Mir i možete ih prikazati meditantima, sidhama i učiteljima.

Ako želite da saznate kako sve možete da podržite projekat ili da postanete Ambasador javite nam se na adresu contact@vedicpandits.org.

Mahariši je voleo da citira ovu večnu mudrost života: ‘Dharmo rakšati rakšitah’ iz Manu Smriti. To je objasnio ovako: ‘Dharma (ispravno delovanje, prirodna dužnost) podržava onoga ko podržava Dharmu. Ko vodi računa o redu, red se brine o njemu.’